Nejčastější dotazy před zakoupením firmy:

v ČR:

Výhody spolupráce s námi:
Garance
Garance kvalitních služeb
Rozumné ceny
Pozorný projektový management
Rychlost
Je důležité, abychom splnili všechny požadavky
kvalitu a rychlost.

Nákup ready-made společnosti je možný do 24 hodin. (Registrace nové společnosti trvá 14 pracovních dnů)

Datová schránka je státní informační elektronická poštovní schránka, kterou ministerstvo vnitra automaticky přiděluje každé nové registrované společnosti.

Přiřazení tohoto typu e-mailové schránky společnosti začalo svou činnost 1. července 2009 se jedná o informační e-mailovou schránku určenou pro fyzické a právnické osoby, soukromé podnikatele a vládní organizace.

Co je to informační elektronická schránka (datová bezpečnost) a jak s ní pracovat?

Zní to takto: Dat’s Security je informační elektronická schránka, která uchovává elektronickou databázi informací z různých vládních agentur, jejímž účelem je usnadnit komunikaci mezi jednotlivci, právnickými osobami, soukromými podnikateli a českými orgány. Projekt organizuje Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Českou poštou.

Adresa portálu https://www.mojedatovaschranka.cz

Naše společnost poskytuje služby pro údržbu elektronické informační schránky (data security):

Standardní balíček – 500 Kč měsíčně

1. Kontrola převzetí korespondence (Datovou schránkou) data zabezpečení (1 krát týdně)

2. Oznámení našeho zaměstnance na váš e-mail o příchozí korespondenci

3. S oznámením poskytujeme poradenství ohledně příchozí korespondence

4. Náš zaměstnanec připraví odpověď na obdrženou korespondenci, aniž by se zabýval službami specialistů a napsal Vám na Váš email.

Business Package – 1500 Kč měsíčně

1. Kontrola nad přijetím korespondence na datacentru (1x týdně)

2. Oznámení našeho zaměstnance na váš e-mail o příchozí korespondenci

3. S oznámením poskytujeme poradenství ohledně příchozí korespondence

4. Příprava odpovědi na obdrženou korespondenci bez účasti odborníků a psaní na Váš email

5. Zasílejte korespondentovi e-mail a zašlete překlad z českého jazyka

6. Pokud je potřeba komunikace se státem. autority, náš zaměstnanec neprodleně učiní (zavolá, napíše písemně odpověď, předloží potřebné žádosti ve vašem zastoupení)

7. Na základě dohody s Vámi bude náš zaměstnanec konzultovat s advokátem, účetním apod. (v případě potřeby)

Ne, není nutné, opětovná registrace společnosti se může uskutečnit také na základě plné moci zaměstnance naší společnosti nebo správce.

Ano, je to možné. Naše společnost má kvalifikované účetní, kteří jsou připraveni i nadále udržovat účetní podporu vaší společnosti..Ano, je možné změnit jméno a právní adresu společnosti, která je již v existující společnosti, je třeba provést změnu charty společnosti.Výhody:

Daň z příjmů právnických osob je 19%;
Když zakoupíte společnost LLC, není vyžadováno schválení správcem daně.
Platba za registraci firemního vozu je 800 korun (přibližně 32 EUR).
Vzácná kontrola daňovým oddělením.
Jednoduchá registrace DPH.
pro pracovníky, kteří pro vás pracují na základě smlouvy o práci, neplatíte důchodové příspěvky a srážky na zdravotní pojištění.

Registrace nové společnosti trvá 14 pracovních dnů. Nákup nové ready-made společnosti je možný do 24 hodin.1. Příprava zákonných listin notářem.
2. Nejméně jeden zakladatel a jeden neuzavřený výkonný ředitel.
3. Stávající právní adresa společnosti.
4. Příspěvek základního kapitálu do banky.
5. Získání podnikatelského nebo jiného povolení k podnikání.

Pokud máte zájem o podrobnosti, doporučujeme kontaktovat státní portál vytvořený na podporu podnikání: BusinessInfo.cz.

Získání podnikatelského nebo jiného podnikatelského povolení.
Pokud máte zájem o podrobnosti, doporučujeme kontaktovat státní portál vytvořený na podporu podnikání: BusinessInfo.cz

Pro otevření společnosti v České Republice neexistuje žádné omezení občanství zakladatele. Pokud chce být cizinec výkonným ředitelem společnosti, musíte předložit potvrzení o dobrém chování ze země původu.Daň z příjmů
Právnické osoby jsou povinny se zaregistrovat u daňového inspektorátu v místě určení, soukromé podnikatele – v místě registrace v České republice, do 15 dnů ode dne získání povolení k podnikání. Hlavní povinnou daní je daň z příjmů. Podnikatelé jsou povinni podat přiznání k dani z příjmů do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období, což je obvykle kalendářní rok, tzn. do 31. března.

Daň z příjmů právnických osob (Daň z příjmu právnických osob)
Sazba daně z příjmů právnických osob je 19%. Pokud firma nevykonává činnosti, a proto předkládá nulový zůstatek, neplatí daň z příjmů.

Daň z příjmů fyzických osob, fyzických osob (Daň z příjmu fyzických osob)
Účtováno ve výši 15% z následujících příjmů: mzdové práce, příjmů z podnikání, z nájmu a ostatních příjmů. Zákon stanoví určité druhy nezdanitelných příjmů. Jedná se o příjmy z nabytí akcií, z darování nemovitostí, z dědictví, z movitého majetku. V České republice je zdaňovacím obdobím kalendářní rok. Daňové přiznání v České republice se podává, pokud roční příjem jednotlivce přesáhne 15 tisíc korun. Každý občan země, včetně cizinců, kteří v České republice žili nejméně 183 dní v intervalech nebo nepřetržitě, se musí hlásit daňovému úřadu. Daně podléhají příjmům fyzických osob, které jsou získávány ze zahraničních zdrojů. V tomto případě je sazba daně 15%. Jednotlivci jsou povinni předložit daňovému úřadu zprávu před 1. dubnem následujícího roku po vykazovaném roce.

Vypočítejte daň z příjmů fyzických osob – http://www.penize.cz/kalkulacky/vypocet-dane-danova-kalkulacka

Prodloužení lhůty pro vykazování daní
Datum rozvahy může být poslední den v červnu, avšak podmínka musí být splněna, aby ji připravil daňový specialista, který má potřebnou licenci. V tomto případě bude důležité informovat finanční úřad o tomto rozhodnutí do konce března. Podrobné informace naleznete v samostatném článku: Co znamená odklad podání daňového přiznání v České republice?

Daň ze mzdy (Zdanění mzdy)
Minimální mzda k 1. 1. 2019 činí 13 350 Kč.
Jednoduchá kalkulačka vám pomůže vypočítat daně, které jsou zadržovány ze mzdy.
Kalkulátor čisté mzdy v roce 2019 – http://www.finance.cz/dane-a-mzda/kalkulacky-a-aplikace/mzdovy-kalkulator/

Daň z nemovitostí v České republice (Daň z nemovitostí)
Pokud podnikatel vlastní nemovitost, musí být registrován jako plátce daně z nemovitosti. Daň je závislá na celkové ploše, počtu podlaží, způsobu užívání a majetku náležejícího dané lokalitě. Daň se vybírá z bytů, domů a pozemků. Daň se vypočítává na daňovém webu, můžete podat prohlášení elektronicky nebo osobně.

Vypočítat daň z nemovitosti 2019 – http://www.mesec.cz/kalkulacky/vypocet-dane-z-nemovitosti/

Daň z převodu nemovitostí (Daň z převodu nemovitostí)
Standardní sazba daně – 4% z částky prodané nemovitosti. V některých případech se cena vypočítává s pomocí soudního úředníka (například hodnota nemovitosti je velmi nízká).

Vypočítejte daň z prodeje nemovitosti – http://www.mesec.cz/kalkulacky/vypocet-dane-z-prevodu-nemovitosti/

Silniční daň v České republice (Daň silniční)
Pokud je majitelem vozidla podnikatel, musí se zaregistrovat jako plátce silniční daně. Daň závisí na konkrétní hmotnosti vozidla a velikosti motoru.

– Přečtěte si více o silniční dani v samostatném článku: http://www.jvstrading.com/article/silnicni-dan/
– Vypočítat silniční daň – http://www.penize.cz/kalkulacky/silnicni-dan-vypocet

Daň dědická, darování (Daň dědická, darovací)
Sazby dědické a darovací daně se pohybují od 0,5% do 40%, výše těchto daní závisí na příbuznosti mezi zemřelým / dárcem a příjemcem (dědicem nebo dárcem). Dědictví mezi dětmi a rodiči není zdanitelné. Zákon také ukládá řadu správních a místních daní.

Výpočet darovací daně – http://www.penize.cz/kalkulacky/darovaci-dan

Daň z rozhlasu a televize (Televizní a rozhlasové poplatky)
Tuto daň musí zaplatit všechny fyzické i právnické osoby, které vlastní zařízení, která zachytí rádiový nebo televizní signál. To znamená, že i když nemáte, řekněme, rádio doma, ale jste v autě nebo v mobilním telefonu, jste povinni zaplatit daň za rádio. Za rok 2018 byla daň za televizi měsíčně 135 Kč, za rádio – 45 Kč. Jednotlivec platí obecnou daň za rozhlas a televizi v České republice, ze všech zařízení v domě. Právnické osoby platí tuto daň za každou jednotku zvlášť. Zaplatit

Získat poradu