Registracé zastoupení:

Zahraniční společnosti mohou působit v České republice vytvořením zastoupením registrovaným v Česku nebo vytvořit si společnost.

Praxe ukazuje, že nejúspěšnější volbou pro většinu podnikatelů je Česká republika – země, kde jsou vytvořeny všechny nezbytné podmínky pro podnikání, včetně zahraničních.

Objednat registraci zastoupení v ČR

Dokumenty protřebné k založení zastoupení v České Republice

Po rozhodnutí o zřízení zastupitelského úřadu je nutné podat příslušnou žádost Úřadu pro podnikatelskou činnost a obchodnímu rejstříku. K dokumentu musí být připojeny následující dokumenty:

písemné rozhodnutí o zřízení zastupitelského úřadu v České republice;
písemné rozhodnutí o jmenování ředitele tohoto zastupitelského úřadu (+ osvědčení o dobrém chování vydané této osobě, jakož i vzorek jeho podpisu připojeného k žádosti);
kopie Listiny, Osvědčení o státním zápisu, Společenské smlouvy a dalších dokumentů týkajících se mateřské společnosti;
původní plnou moc vydanou zastupitelskému úřadu mateřské společnosti.

Co vlastník firmy dostane v České Republice?

Bez ohledu na účel převodu vaší firmy do Evropy nebo otevření zastupitelského úřadu vaší společnosti bude ředitel takové organizace neprodleně poskytnut:

Schengenského víza na dobu 90 dnů;
právní adresa (po dobu jednoho roku);
bezplatný bankovní účet;
stránky s příslušnou doménou a e-mailovou adresou.

Registrace společnosti nebo zastoupení zahraniční společnosti v České Republice?

Účelem registrace společnosti může být jednak fakt, že nejde o podnikání, ale pouze o realizaci touhy získat povolení k pobytu v České republice. Často jsem to zmínil v poznámkách.

Druhým cílem pobočky je podnikání podle zákonných cílů. Registrace společnosti za účelem zisku.

Třetí možností je kombinace obou cílů. Mezi mými klienty je nejčastější. Podnikatel, který registruje společnost v České republice, doufá, že v České republice bude rozvíjet ziskové podnikání a následně se zde přestěhovat, aby získal povolení k dlouhodobému pobytu na základě podnikání. To je ideální. Ne všichni uspějí. Pokud však jako cíl převažuje povolení k pobytu, platí dotace na údržbu společnosti. Granty samozřejmě musí být poskytnuty předem.

Získat poradu