REGISTRACE OCHRANNÉ ZNÁMKY

Nejoblíbenější a nejúčinnější je národní postup registrace ochranné známky, proto se budeme zabývat jeho vlastnostmi:

Každá právnická nebo fyzická osoba je oprávněna požádat Úřad průmyslového vlastnictví o přihlášku ochranné známky.

K žádosti musí být přiložen podmíněný balíček dokumentů a platba za registraci.

Objednat registraci

Další informace:

Registrace ochranných známek umožňuje zakázat ostatním, aby používali vaši značku, registrace ochranné známky vám umožňuje spravovat své jméno, název společnosti, umožňuje uzavřít smlouvu o odcizení (prodat ochrannou známku), uzavřít licenční smlouvu (značku licence), uzavřít franchisovou smlouvu práva).

Patent je bezpečnostní dokument státního vzorku, který potvrzuje výhradní práva, autorství a prioritu průmyslového vzoru, vynálezu, užitného vzoru.

Průmyslový design je výsledkem kreativity, která určuje estetický (vnější) vzhled výrobku;

Získat poradu